dissabte, 31 d’agost del 2019

Talment la cantarella exclou la poesia,
la propaganda mata l’opinió.

JOAN BROSSA